Kerres 2200 Smokehouse

  Kerres 2200 Smokehouse for Sale

  Specs:

  • 220 Volt
  • 3 Phase
  • Manual Controls

  This Smokehouse Includes:

  • 1 Truck
  • 1 Smoke Generator
  • 20 Sticks
  • Smoke Screens AdditionalKerres 2200 SmokehouseKerres 2200 Smokehouse for SaleSmokehouse for sale